festival

EQUIP

Un projecte del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca

Organitza: Fundació Mallorca Literària
Direcció: Carme Castells
Coordinació: Carlota Oliva

Festival de Poesia de la Mediterrània

Direcció: Biel Mesquida
Imatge i gràfiques: Pedro Oliver
Gestió i coordinació: Fundació Mallorca Literària i Tres. Serveis Culturals
Coordinació traduccions: Àngels Àlvarez
Escenografia i videoprojeccions: cataclístik magnètik
Documentals: Magnètika i La Perifèrica
Disseny gràfic de l'exposició: Solosoler
Disseny gràfic i programació web: BitGrup
Comunicació i continguts web: Joana Abrines